Home

Nieuws

Inschrijven Najaarscompetitie 2017

Beste leden,

De Voorjaarscompetitie is nog in volle gang (nog 2 speeldagen te gaan), maar de teams voor de Najaarscompetitie moeten eind deze maand ook al weer worden ingeschreven. Zie HIER het complete aanbod en HIER de data dat er wordt gespeeld. Seniorenteams kunnen zich melden bij Hans Kooij (hans.kooij@xs4all.nl) en jeugdleden (spelend met gele bal) kunnen zich individueel inschrijven via het INSCHRIJFFORMULIER. Contactpersoon voor de jeugdcompetitie is Ewout Hinnen (info@puretennis.nl). Geef je uiterlijk 24 mei op!

Herbestrating Ruys de Beerenbroucklaan

Aan alle leden en bezoekers,

Vanaf maandag 15 Mei 2017 zal er een aanvang gemaakt worden met de herbestrating van de Ruys de Beerenbroucklaan. Er kan daardoor enige overlast ontstaan voor de tennis-leden en bezoekers van div. competities en toernooien !
De bestrating zal in twee fasen geschieden waarbij de eerste fase de afsluiting is vanaf de Herenweg tot aan het toegangshek van het park. De aanwezige parkeerplaats zal bestemd worden voor het opslaan van machines en stenen. De tweede fase zal dan de nieuwe bestrating zijn van ingang tennis tot aan de woning van de Hr. Knapp.
De tennis zal alleen voor fietsers bereikbaar blijven. Het inrijverbod nabij de woning van de Hr. Knapp zal tijdens de eerste fase worden ingetrokken.
Zowel tijdens de eerste fase als tweede fase is het dus niet mogelijk om met de auto te komen !! De enige uitzondering hierop betreft de noodhulpdiensten, nutsbedrijven, bevoorrading van de kantine en de vuilophaaldienst van de Meerlanden. Er wordt geadviseerd te parkeren op de Brink !
De werkzaamheden zullen ongeveer 4 tot 5 weken in beslag nemen.

de Groundsman

Rookverbod

Aan alle leden en bezoekers,

Vanaf woensdag 10 Mei 2017 zal er een algeheel rookverbod gelden voor de zone waarin getennist wordt. De zone begint bij het einde van de trappen en het pad omlaag.
Het rookverbod zal middels borden worden aangegeven. Roken is alleen nog toegestaan rond de kantine op de diverse terrassen !
Het doel is tweeledig:
- Het kunnen sporten in een rookvrije omgeving voor jong en oud en (rook)overlast voorkomen voor toeschouwers die niet roken.
- Het weren van peuk-afval op paden en (zelfs) banen.
Laten we hier allen de hand aan houden en indien nodig elkaar er op aanspreken (mochten zij de borden missen)
Bedankt alvast voor de medewerking !

Namens het Bestuur,

De Groundsman
 

Attentie leden

Aan alle leden,

Graag nog even aandacht voor het volgende:
- Nu de smashcourtbanen groot onderhoud gehad hebben is het wel de bedoeling dat er geveegd wordt na iedere wedstrijd.
Alleen op deze manier verspreidt men de infill op de juiste wijze en zal de waterdoorlating goed en slijtage aan de toplaag bepekt blijven !
- Graag de sleepnetten van de gravelbanen weer ophangen na het slepen.
- Graag al uw vuil zoals waterflesjes, metalen deksels, ballenkokers, bananenschillen, kauwgom, lege pakjes drinken, waterflesjes, kleding, pleisters en overgrip-lint zelf meenemen en deponeren in de vuilnisbakken !!

Dank voor de medewerking,

De groundsman
 

Bomenkap

Aan alle leden,

Donderdag 20 April om 08:00 zal er een bedrijf een aanvang maken met het neerhalen van de drie conifeerbomen naast de fietsenstalling.
Hierdoor zal er ook van het zonnetje genoten kunnen worden op de zuidkant van het terras. Ook de groenaanslag op de terrastegels zal een stuk minder worden.
Verzoek van mijn kant is dan ook om uw fiets of scooter deze dag niet op de gebruikelijke plaats te stallen ivm benodigde werkruimte maar elders !!!
Dit kan aan straatzijde langs het hek of aan de kant van de kantine. Zorgt u er wel voor (indien mogelijk) dat dit niet hinderlijk gebeurt.

Dank voor de medewerking,

De groundsman

Evenementen kalender Senioren plus

10-04-2017-Openingsmiddag Senioren Plus Vrijdag 21 April 2017
06-04-2017-Smashcourt
02-04-2017-Invitatie- en openingstoernooi
31-03-2017-Alle competities
30-03-2017-Onderhoud smashcourtbanen
26-03-2017-Prijsuitreiking Zondagwintertennis in de Frylinkhal

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed

Onze toernooien

Inschrijven

10-06 t/m 17-06 Clubkampioenschappen Jeugd Boekhorst 2017

01-07 t/m 09-07 GlasGroen Open 2017

10-07 t/m 14-07 JRT* Bries

14-07 t/m 14-07 Bries Rood & Oranje Event

23-08 t/m 18-10 Blaadjes 2017


Nu bezig

05-04 t/m 14-06 Bloemetjes 2017

07-04 t/m 28-07 Maandagavondcompetitie Voorjaar 2017


www.toernooi.nl