Contact

Accommodatie
T.V. de Boekhorst
Ruys de Beerenbroucklaan 4
2211 AW Noordwijkerhout
Telefoon 0252 – 37.14.00 (clubhuis)
Telefoon 0252 – 34.15.97 (tijdens toernooien)

Banknummer:  NL32RABO0346917360 t.n.v. TV de Boekhorst.
Kvk Leiden 40.44.54.39

 

Voorzitter
Ben Geerlings                 voorzitter@tvdeboekhorst.nl

Penningmeester
Gerard Braun                 penningmeester@tvdeboekhorst.nl

Secretaris

Angèle van Duin en Fokelien Elgersma

secretaris@tvdeboekhorst.nl

Wedstrijd- en Technische commissie
Frits Teuling                   wedstrijd@tvdeboekhorst.nl  

Evenementencommissie
Lisette Immerzeel           evenementen@tvdeboekhorst.nl 

Ledenadministratie
Ria Beukers
0629256895                  ledenadministratie TV de Boekhorst

Trainers
Ewout Hinnen:      0610772804;      ewout_hinnen@hotmail.com    (hoofdtrainer en aanspreekpunt tennislessen);
Heleen van den Berg: 0629219105
Floris-Jan Hinnen: 0642358806

Parkbeheer
John van Denzen             parkbeheer@tvdeboekhorst.nl

Jeugdcommissie
Leonie Hogervorst             boekhorstjeugd@gmail.com 

Seniorencommissie
Jan Slingerland                seniorenplus@tvdeboekhorst.nl           

Baanonderhoud 
Mat van Vondelen
06-158 552 32                baanonderhoud@tvdeboekhorst.nl

Clubhuisbeheer 
Hassan Saïdi
06 – 508.35.596
Michiel Parlevliet
06 – 41.197.183              clubhuisbeheer@tvdeboekhorst.nl

Sponsorcommissie 
Frank Uittenboogaard       sponsorcommissie@tvdeboekhorstbestuur.nl

Frylink
Benjamin de Mooy
0252 – 34.69.80               benjamin@tcfrijlink.nl

Website
Annelies van Wieringen    websiteboekhorst@gmail.com