Commissies

De jeugdcommissie.

De jeugdcommissie heeft als doel om de jeugd actief te betrekken bij de tennissport. Om dit doel te bereiken organiseert en begeleidt de jeugdcommissie tal van recreatieve activiteiten waardoor de spelvaardigheid én het plezier in tennis worden vergroot. Dit in overleg en in samenwerking met de trainers van de Boekhorst.
Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u terecht bij de jeugdcommissie.Er is een brievenbus “Jeugd” naast de ingang van het clubhuis.Of via de mail boekhorstjeugd@gmail.com.

De jeugdcommissie organiseert samen met de trainers de volgende activiteiten:

Openingsdag voor de Jeugd.
Tijdens deze dag worden nieuwe leden welkom geheten. Er wordt door de trainers een clinic gegeven voor de nieuwe jeugdleden.
Alle jeugd wordt deze dag uitgenodigd om samen het nieuwe tennis seizoen te starten.
Afsluiting competitie.
Dit is een gezellige afsluiting van de competitie voor de jeugd die mee heeft gedaan met 6 weken competitie op woensdag, zaterdag of zondag. En de winnaars worden in het zonnetje gezet.
Ouderkindtoernooi.Wat is er nou leuker dan samen met je vader/moeder of opa/oma te tennissen. Dit kan op het ouderkindtoernooi. Een weekend waar het gezellig samen tennissen belangrijker is dan winnen.
Verrassingsdag.Tja, dit is natuurlijk een verrassing. Een activiteit voor alle basisschool jeugd en een nachtje slapen in de sporthal van VVSB. Natuurlijk wordt er ook getennist.
12 + activiteit.Voor de middelbare school jeugd is er ook een activiteit. Even geen tennis, maar iets heel anders. Wat? Dat is ieder jaar anders. In 2011 was het golfsurfen.
Clubkampioenschappen.
Wie is de beste van de club?
Wedstrijden voor alle jeugdleden gedurende 1-2 weken. Met als afsluiting een loterij waarin voor iedereen een prijs is.
Herfstactiviteit.
In het najaar wordt gekeken of er nog een mogelijkheid is voor een activiteit in de herfstvakantie.
Sinterklaas.
Helaas heeft de Sint geen tijd om te komen tennissen. Maar zijn Pieten zijn er vaak wel.Voor alle jeugd zijn er Pieten- spellen in de Frylinkhal.
Mixtoernooi Frylinkhal.
In het voorjaar organiseert Whoz Next voor alle Jeugd een mix toernooi in de Frylinkhal.
Invitatie toernooi:
Een weekend waarin je dubbel partner iemand van buiten de club is. Dus gezellig meedoen met een vriend(in)/ buurmeisje/jongen of neef/nicht. Neem iemand mee naar de Boekhorst!Dit weekend wordt georganiseerd door Whoz Next.
En voor een ieder die benieuwd is hoe gezellig dit allemaal is; klik dan maar door naar de foto’s.
De jeugdcommissie bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, te weten:

Leonie Hogervorst (voorzitter jeugdcommissie)

Roy Arnold
Linda Bouckaert
Natascha Damen
Danielle van Denzen
Martine Nahon
Robert van Ooijen
Karim Sturkenboom
Lisette Warmerdam
Monique Warmerdam 

 

Technische commissie
De TC houdt zich bezig met alles wat met prestatief wedstrijdtennis te maken heeft. Hieronder vallen de hogere competitieteams, jeugdselectie, selectietrainingen etc.
De commissie bestaat uit de volgende personen:
Stefan Woltering,
Rob Broekhof,
Martijn Aartman,
Adri van der Berg,
Frits Teuling (voorzitter)
en de trainers Ronald Verdegaal en Ewout Hinnen.

Vanuit de TC zitten Frits en Ewout in het bestuur. De TC heeft gewerkt aan een jeugdselectiebeleidsplan voor de komende 3 jaar. De samenvatting hiervan is hier in te lezen. Voor het complete plan kunt u contact opnemen met Ewout Hinnen.  ewout_hinnen@hotmail.com 
Voor ‘technische’ vragen kunt u contact opnemen met Frits Teuling (fritsteuling@planet.nl) en/of Ewout Hinnen ( ewout_hinnen@hotmail.com).

 

 

2019

SeniorenPlus-Commissie
Doelstelling: senioren van ca. 55 jaar en ouder aan het tennissen te krijgen of te behouden. Bovendien een platform voor mensen, die gestopt zijn met actief deelnemen maar wel graag contact houden met TV de Boekhorst.

Activiteiten:
Openingsmiddag: Speel middag aan het begin van het seizoen. Waarbij de gelegenheid word geboden aan leden en oud leden, om een paar partijtjes te tennissen. De partijtjes worden zoveel mogelijk ingedeeld zodat er leuke en verrassende partijtjes gespeeld kunnen worden. Na afloop een gezellig buffet en indien mogelijk ook nog een gezellig muziekje.

Senior Plus Event: Open toernooidag  voor senioren 50+ onder auspiciën van de KNLTB
Een heren en dames dubbel toernooi, waarbij koppels zich inschrijven. Er wordt gespeeld in pouletjes. Men speelt drie wedstrijden (tegen elke tegenstander in de poule een maal). Er is een gezamenlijke lunch, zodat eenieder rustig kan eten en op zijn minst een half uur samen kunnen genieten van de lunch. Dit toernooi is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest.

Paling toernooi
Met de kermis in Noordwijkerhout, wordt op donderdag middag het paling toernooi georganiseerd. Dit toernooi is open voor leden en niet leden (uit Noordwijkerhout) die kunnen inschrijven voor dit gezelligheidstoernooi. Het geheel wordt afgesloten met Paling eten, of een alternatieve maaltijd voor hen die geen paling lusten. Spel systeem gelijk aan dat van de Openingsmiddag.

Buitenprogramma seniorenplus
Voor mensen uit Noordwijkerhout en de directe omstreken, die geen lid zijn een aangepast leerprogramma van 10 lessen, zodat zij op een speelse manier kunnen leren bewegen en zij dit verder kunnen zetten bij voorkeur binnen onze vereniging. Dit programma is reeds 2 maal met succes gedraaid. Maximaal aantal deelnemers per seizoen. 14 personen.
Opfriscursus voor mensen uit het buitenprogramma. In 10 lessen gegeven door Jack Edelaar en Heleen vd Berg, worden de verschillende aspecten van het tennis verder toegelicht. Speciale oefeningen zorgen ervoor dat er meer beheersing komt van het slagen arsenaal, en het anticiperen op acties van de tegenstander. Hard, zacht, effect en plaatsing. Maar ook je eigen plaats in of buiten het speelveld in de verschillende situaties. Dit programma heeft afgelopen seizoenen met succes plaats gevonden met prima resultaten.

Stimuleren van Rackettrekken voor seniorenplus.
Bij de heren draait dit al jaren (O.L.C.) en zo kunnen zo’n 30 mannen twee keer per week gedurende twee uren van harte lust partijtjes spelen. Dit vindt plaats op dinsdag- en vrijdagochtend.
Iedereen speelt met iedereen en het gaat gewoon door ook al kunnen enkele mensen tijdelijk niet. Voor deze groep wordt vooraf banen afgehangen.
’s Winters wordt de pret voortgezet in de tennishal. Daarbij moet men zich wel afmelden als men verhinderd is i.v.m. de baanbezetting. We zouden dit ook graag bij de dames willen realiseren, omdat zo voorkomen wordt, dat hele groepjes uitvallen als iemand afvalt. Helaas is dat op dit moment nog niet gelukt, omdat de seniorenplus dames hun eigen groepjes koesteren, waardoor het racket trekken concept daar nog niet van toepassing is.

Voor vragen, ideeën of opmerkingen inzake het seniorenbeleid kunt u contact opnemen met seniorenplus@tvdeboekhorst of de benoemde contactpersoon.
Commissieleden SeniorenPlus: Jeanette van den Berg, Diny Heemskerk, Annelies van Wieringen en Anneke de Vries.

2019

SeniorenPlus-Commissie
Doelstelling: senioren van ca. 55 jaar en ouder aan het tennissen te krijgen of te behouden. Bovendien een platform voor mensen, die gestopt zijn met actief deelnemen maar wel graag contact houden met TV de Boekhorst.

Activiteiten:
Openingsmiddag: Speel middag aan het begin van het seizoen. Waarbij de gelegenheid word geboden aan leden en oud leden, om een paar partijtjes te tennissen. De partijtjes worden zoveel mogelijk ingedeeld zodat er leuke en verrassende partijtjes gespeeld kunnen worden. Na afloop een gezellig buffet en indien mogelijk ook nog een gezellig muziekje.

Senior Plus Event: Open toernooidag  voor senioren 50+ onder auspiciën van de KNLTB
Een heren en dames dubbel toernooi, waarbij koppels zich inschrijven. Er wordt gespeeld in pouletjes. Men speelt drie wedstrijden (tegen elke tegenstander in de poule een maal). Er is een gezamenlijke lunch, zodat eenieder rustig kan eten en op zijn minst een half uur samen kunnen genieten van de lunch. Dit toernooi is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest.

Paling toernooi
Met de kermis in Noordwijkerhout, wordt op donderdag middag het paling toernooi georganiseerd. Dit toernooi is open voor leden en niet leden (uit Noordwijkerhout) die kunnen inschrijven voor dit gezelligheidstoernooi. Het geheel wordt afgesloten met Paling eten, of een alternatieve maaltijd voor hen die geen paling lusten. Spel systeem gelijk aan dat van de Openingsmiddag.

Buitenprogramma seniorenplus
Voor mensen uit Noordwijkerhout en de directe omstreken, die geen lid zijn een aangepast leerprogramma van 10 lessen, zodat zij op een speelse manier kunnen leren bewegen en zij dit verder kunnen zetten bij voorkeur binnen onze vereniging. Dit programma is reeds 2 maal met succes gedraaid. Maximaal aantal deelnemers per seizoen. 14 personen.
Opfriscursus voor mensen uit het buitenprogramma. In 10 lessen gegeven door Jack Edelaar en Heleen vd Berg, worden de verschillende aspecten van het tennis verder toegelicht. Speciale oefeningen zorgen ervoor dat er meer beheersing komt van het slagen arsenaal, en het anticiperen op acties van de tegenstander. Hard, zacht, effect en plaatsing. Maar ook je eigen plaats in of buiten het speelveld in de verschillende situaties. Dit programma heeft afgelopen seizoenen met succes plaats gevonden met prima resultaten.

Stimuleren van Rackettrekken voor seniorenplus.
Bij de heren draait dit al jaren (O.L.C.) en zo kunnen zo’n 30 mannen twee keer per week gedurende twee uren van harte lust partijtjes spelen. Dit vindt plaats op dinsdag- en vrijdagochtend.
Iedereen speelt met iedereen en het gaat gewoon door ook al kunnen enkele mensen tijdelijk niet. Voor deze groep wordt vooraf banen afgehangen.
’s Winters wordt de pret voortgezet in de tennishal. Daarbij moet men zich wel afmelden als men verhinderd is i.v.m. de baanbezetting. We zouden dit ook graag bij de dames willen realiseren, omdat zo voorkomen wordt, dat hele groepjes uitvallen als iemand afvalt. Helaas is dat op dit moment nog niet gelukt, omdat de seniorenplus dames hun eigen groepjes koesteren, waardoor het racket trekken concept daar nog niet van toepassing is.

Voor vragen, ideeën of opmerkingen inzake het seniorenbeleid kunt u contact opnemen met seniorenplus@tvdeboekhorst of de benoemde contactpersoon.
Commissieleden SeniorenPlus: Jeanette van den Berg, Diny Heemskerk, Annelies van Wieringen en Anneke de Vries.

 

Commissie parkbeheer
Deze commissie zorgt voor:
- Tijdens het seizoen dagelijks bijhouden van de tennisbanen door de groundsman
- Het onderhoud van de groenvoorziening.
- Kleine reparaties aan gebouwen, apparatuur en machines.
- Het laten uitvoeren van o.a. periodieke controles op legionella, brandveiligheid, afwatering van de banen, verlichting etc. etc.
- In het vroege voorjaar het speelklaar maken van de gravelbanen.

Ook hebben we binnen de vereniging gelukkig de beschikking over een groep van zeer ervaren vrijwilligers die we gerust veteranen mogen noemen. Deze groep zorgt er elk jaar weer voor dat ons park is voorzien van een kleurrijke bloemenzee.

 

Parkcommissie
Belangrijk onderdeel van deze commissie zijn de vrijwilligers: Gert Jan van der Togt, Ton van Mil, Wim van Gijlswijk en Ad van der Togt (die vanwege werk in het buitenland wat minder prominent in beeld was het afgelopen half jaar)
Deze commissie is beschikbaar voor het organiseren van diverse activiteiten die de uitstraling van het park op een hoger niveau moet brengen.
Leden van de vereniging met goede ideeën of die zich willen aanmelden als vrijwilliger zijn natuurlijk van harte welkom.
Mail de commissie parkbeheer:parkbeheer@tvdeboekhorst.nl

 

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie onderhoudt het contact met bedrijven en personen – de club van 100 - die de Boekhorst een warm hart toe dragen.
Deze sponsors zorgen ervoor dat er altijd wat te beleven is op ons mooie tennispark.
Of het nu gaat om evenementen, competitieteams, de jeugd, prestatietennis of de club in zijn algemeen.
U wilt ook sponsoren?
Neem contact op met Frank Uittenbogaard