Nieuws

Verslag Ledenvergadering 8 februari

Ledenvergadering 2018

Op  donderdag 8 februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Zeventien leden ondertekenden de presentielijst en hoewel dit bij lange na geen toereikend aantal is om besluiten te kunnen nemen, waardeert het bestuur de opkomst wel degelijk.  Het mogen delen en toelichten van overwegingen en besluiten uit het afgelopen jaar, biedt aan de leden de kans om kritisch mee te denken en dat kan alleen maar goed zijn!

In de vergadering hebben de verschillende commissies verteld over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar. Het financieel verslag is besproken en de heren die kascontrole hebben verricht, gaven aan geen onregelmatigheden te hebben kunnen ontdekken.

Echter, het belangrijkste punt uit de deze vergadering bleek de herstructurering van het sportpark. De leden stelden kritische vragen, bijvoorbeeld over de huidige kwaliteit van banen  ten opzichte van de termijn waarop vernieuwing mogelijk zal plaatsvinden.  Ook het watermanagement kwam ter sprake, daar dit van behoorlijke invloed is op de huidige kwaliteit van de banen, maar ook in de toekomst zorg verdient. De leden gaven het bestuur het dringende advies om de druk bij de gemeente hoog te houden zodat de wensen en behoeften van de Boekhorst goed over het voetlicht gebracht worden. Het bestuur zet zich hier graag voor in!

Bent u geïnteresseerd in het verslag van de Ledenvergadering, stuur dan gerust een e-mail aan het secretariaat. We sturen het verslag dan even toe.  

 

Namens het bestuur: Fokelien Elgersma

« Terug

» Nieuws archief