Nieuws

Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 februari

Aan alle leden van TV de Boekhorst,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
donderdag 8 februari aanstaande om 20.00 uur
Deze vergadering vindt plaats in het clubhuis.
Bijgesloten vindt u de agenda en de evenementenkalender voor 2018 in concept.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 2017 kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar het secretariaat (secretaris@tvdeboekhorst.nl.).
Het financiële verslag over 2017 kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar de penningmeester (penningmeester@tvdeboekhorst.nl).
Wij verwelkomen u graag op donderdag 8 februari.
Met vriendelijke groet,
Ben Geerlings, voorzitter

Agenda

Aan         :     Alle leden van T.V. de Boekhorst

Van         :     Het bestuur van T.V. de Boekhorst

Betreft    :     Agenda Algemene Ledenvergadering             donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur

Datum    :     17 januari 2018

1.      Opening

2.      Mededelingen en ingekomen stukken

3.      Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 9 februari 2017     

4.      Hoogtepunten 2017 en vooruitzichten 2018 per commissie

5.      Plannen herstructurering

6.      Verslag penningmeester 2017

         - verslag kascommissie 2017 en dechargeren penningmeester

7.      Dechargeren bestuur

8.      Bestuurswijzigingen:     

         -  Voordracht Leonie Hogervorst, voorzitter jeugdcommissie     

9.      Begroting 2018

         -  benoeming kascommissie 2017

10.    Evenementenkalender 2018

11.    Rondvraag en sluiting

« Terug

» Nieuws archief